8

Rosalinde van Putt

Rosalinde werkt bij Ministerie van Financien

Beste collega’s,

Als ambtenaren werken wij voor elkaar en voor Nederland. Ik doe dat al jaren met veel inzet en betrokkenheid bij de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën. Met datzelfde enthousiasme wil ik jouw (pensioen)belangen behartigen in het verantwoordingsorgaan ABP.

In het verantwoordingsorgaan neem ik graag mee wat in ons werk ook zo belangrijk is. Dat zijn de toetsstenen; transparantie, integriteit, maatschappelijke betrokkenheid en een moreel kompas. Duurzaamheid staat nu eindelijk ook op de kaart. Inmiddels worden meerdere grote bedrijven en instellingen terecht deze spiegel voorgehouden. Zo ook het ABP.

Ons pensioenfonds langs onze waarden