Nils ter Braake

Nils (28 jaar) werkt als Beleidsmedewerker bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt uit Leiden

Maak ABP duurzaam, transparant, eerlijk!

Namens het LVoP wil ik in het verantwoordingsorgaan van het ABP om kritisch mee te denken hoe het geld van het ABP wordt geïnvesteerd en besteed. Daarvoor is het nodig dat het ABP meer in gesprek gaat met  zijn leden. Het gesprek moet  gaan over welke vorm van keuzevrijheid deelnemers willen en waar ABP wel of niet in belegt. Als starter op de woningmarkt wil ik de discussie wel aan gaan of het kan lonen als ABP start met het beleggen in bouwen van woningen in Nederland.

Wanneer ik namens de LVoP in het verantwoordingsorgaan kom zal ik het bestuur van het ABP kritisch volgen en haar stimuleren dat zij over haar keuzes ook in gesprek gaat met leden.

Als vertegenwoordiger van het LVoP breng ik enthousiasme, doorzettingsvermogen en een scherpe analytische blik!