Lyda den Hartog

Lyda (33 jaar) werkt als Beleidsmedewerker bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en komt uit Den Haag

Als econoom bij het ministerie van EZK adviseer ik mijn bewindspersonen over het beleid van hun collega’s. Zo ook over pensioenen. Je spaart met je pensioen voor later, maar het is belangrijk je er nu al in te verdiepen.

Voor eerlijke keuzes en communicatie

Ik wil mij ervoor inzetten dat ieders belangen in het verantwoordingsorgaan worden gehoord, niet alleen die van ouderen. En dat het ABP eerlijk communiceert over hun keuzes en de gevolgen daarvan voor alle ABP-deelnemers. Je pensioen is te belangrijk om aan de vakbonden over te laten. Daarom ben ik verkiesbaar voor LvOP!