17

Jeffrey van Noortwijk

Jeffrey werkt bij Havenbedrijf Rotterdam en komt uit Den Haag

Steeds meer jongeren geven aan dat zij het belangrijk vinden om te weten wat er met hun pensioenafdrachten gebeurt. De LvOP heeft de afgelopen jaren aangetoond dat het agenderen van transparantie langzaam haar vruchten begint af te werpen. Nu daarmee stoppen is geen optie, zeker met de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel in de komende jaren.