Jeffrey van Noortwijk

Jeffrey (29 jaar) werkt als Adviseur bij Havenbedrijf Rotterdam en komt uit Den Haag

Neem geen genoegen met vage antwoorden en beloften

Een goed functionerende democratische samenleving is gebaat bij organisaties die betrouwbaar zijn en vertrouwen tussen mensen genereren. Kundig en onafhankelijk bestuur en toezicht is essentieel hiervoor en borgt dit vertrouwen tegelijkertijd voor de toekomst. Uit eigen onderzoek blijkt dat de (semi) publieke sector hierin voortdurend in tekort schiet, met alle gevolgen van dien.

Ik wil bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen binnen het toezichtsorgaan door o.a. te pleiten voor controleerbare en begrijpelijke beleidscommunicatie vanuit het bestuur, door meer aandacht op te eisen voor de belangen van ondergerepresenteerde leeftijdsgroepen en door de beschikbare deskundigheid van zowel de raad van toezicht als het bestuur voortdurend kritisch tegen het licht te houden.