15

Sofie Faes

Sofie werkt bij Heerbeeck College en komt uit Eindhoven

Als docent biologie is investeren in de lange termijn mijn tweede natuur. Met veel passie heb ik 4 jaar lang bijgedragen aan beter beleggingsbeleid bij ABP. Ik sta voor:

Duurzaam. Beleggingen dragen bij aan biodiversiteit, de energietransitie en hergebruik van grondstoffen. Ze verminderen vervuiling en uitbuiting.

Transparantie. ABP geeft meer openheid over insluitingscriteria en engagement met bedrijven. Het vaststellen van de regeling door de pensioenkamer moet transparanter.

Zeggenschap. Deelnemers moeten meer direct inspraak krijgen. Vertegenwoordiging moet een betere afspiegeling zijn van alle deelnemers en niet alleen via vakbonden en werkgevers lopen.