Jochem Sprenger

Jochem (34 jaar) werkt als Coördinator Brexit en komt uit Den Haag

Gefeliciteerd! U hebt een grote stap genomen en bent u actief gaan informeren over de kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Door te stemmen maakt u gebruik van het kleine beetje inspraak dat u hebt op uw pensioen. Maak daar dus van gebruik!

Een frisse wind is noodzakelijk!

Vier jaar geleden werd ik gekozen in het Verantwoordingsorgaan van het ABP, waar ik mij in het bijzonder heb bezig gehouden met de besluit-structuur. O.a. voorzitter van de Commissie algemeen geweest. De afgelopen jaren is door de LvOP al veel bereikt: ABP communiceert opener met deelnemers, duurzaamheid staat prominent op de agenda. Zonder ons was dat niet gebeurd. Maar we moeten door! Want de werknemer heeft nog steeds geen echte invloed op zijn pensioen. Zolang je als werknemer niet kan kiezen wie je pensioenuitvoerder is, zou je in ieder geval moeten kunnen beïnvloeden wat je verplichte pensioenuitvoerder uitvoert.