6

Petra van Straten

Petra werkt bij Ministerie van SZW en komt uit Leiden

Al meer dan vijftien jaar ben ik werkzaam op het pensioenterrein. Op dit moment ben ik werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als beleidsmedewerker bij de programmadirectie pensioenen.

Als deelnemer aan de ABP-pensioenregeling kan ik me soms verwonderen aan de keuzes en communicatie vanuit het ABP.  In de afgelopen vier jaar heb ik namens LvOP een bijdrage mogen leveren in het verantwoordingsorgaan en deze keuzes en communicatie ter discussie kunnen stellen.

Mijn brede pensioenkennis blijf ik graag inzetten om het ABP-bestuur vanuit de inhoud kritisch te blijven volgen.