12

Robbert Cornelissen

Robbert werkt bij Coteq Netbeheer

Een goed pensioen dat meer rekening houdt met toekomstige generaties zonder de huidige pensioenontvangers uit het oog te verliezen: daarvoor wil ik me inzetten. Het pensioen is een belangrijk onderdeel van onze welvaartsstaat, velen zijn hier nu of in de toekomst van afhankelijk voor hun levensvoorziening. Dat betekent dat we zorgvuldig moeten omgaan met de pensioenpot. Verstandig en duurzaam beleggen zijn hiervoor cruciaal en de kosten van allerhande regelingen moeten in de gaten gehouden worden. Ik wil me ervoor inzetten dat we dit ook daadwerkelijk doen, zodat elke generatie mee kan delen in de voordelen van ons pensioenstelsel.