11

Rogier Lelieveld

Rogier werkte bij Rijksoverheid en op een HTS

Toen ik zes jaar geleden plotseling arbeidsongeschikt werd, werd ik mij ineens zeer bewust van mijn pensioenregeling. Als snel bleek ik bij het ABP tussen de wal en het schip terecht gekomen. Ik was 37. En ik had geen mogelijkheden meer om als werkende pensioen op te bouwen. Via het ABP bouw ik nog pensioen op. Maar slechts voor een klein deel. 

En omdat ik niet werk, heb ik geen mogelijkheden om zelf invloed op mijn pensioen uit te oefenen. Werkenden kunnen de hoogte van hun pensioen nog sturen door bijvoorbeeld meer te gaan werken, periodieken, salarisverhogingen, meer in te leggen, carrière te maken of langer door te werken. 

De hoogte van mijn pensioen over 30 jaar ligt echter volledig in handen van het ABP en de keuzes die het ABP voor mij maakt. Om aandacht te vragen voor de groep arbeidsongeschikten binnen het pensioenfonds ben ik kandidaat voor de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan van het ABP. Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur van het ABP sturen op belangrijke onderwerpen. Het zou goed zijn als de groep van 45.000 arbeidsongeschikten bij het ABP ook gehoord worden.