In de elfde Pensioen podcast zijn Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Deze keer spreken zij met Bas over het op 5 juni 2019 gesloten Pensioenakkoord en specifiek over de twee daarin voorgestelde nieuwe pensioencontracten. Deze contracten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, ook in wetgeving. Bas bespreekt de verschillen, geeft inzicht in de plussen en minnen en geeft enkele aandachtspunten voor sociale partners en beleidsmakers. Daarbij komt onder andere de vraag op of een uniforme indexatie en korting in een nieuw contract wel zo eerlijk uitwerkt.