In deze podcast spreekt Arend Jan met Ilja Boelaars. Hij is pensioenexpert en recent gepromoveerd op risicodeling en renterisico aan de University of Chicago. LvOP is kritisch op kritisch op (eerdere) beleidsmatige keuzes van het ABP bestuur ten aanzien van de renteafdekking en vindt dat ABP weinig transparant is over deze keuzes en de gevolgen voor deelnemers. Het is belangrijk dat deelnemers op hoofdlijnen inzicht krijgen in de keuzes van het bestuur in de loop van de tijd en wat dit betekent voor hun pensioen bij stijgende en dalende rentes. Nu ABP hierover zwijgt, vragen we Ilja om een is mini-college renteafdekking. En wat te doen? Heeft een grotere afdekking van het renterisico nu nog zin?