Arend Jan en Michael spreken in deze podcast uitgebreid met Roel Mehlkopf. Roel is onderzoeker bij Tilburg University en verbonden aan Netspar. Daarnaast werkt hij bij Cardano. Als ambtenaar was hij eerder werkzaam bij SZW, CPB en DNB. In deze podcast bespreken we met Roel wat hij vindt van de uitwerking van het nieuwe pensioencontract…Ga door met lezen van “Onder de motorkap van je nieuwe pensioen met Roel Mehlkopf”

In deze podcast spreekt Arend Jan met Ilja Boelaars. Hij is pensioenexpert en recent gepromoveerd op risicodeling en renterisico aan de University of Chicago. LvOP is kritisch op kritisch op (eerdere) beleidsmatige keuzes van het ABP bestuur ten aanzien van de renteafdekking en vindt dat ABP weinig transparant is over deze keuzes en de gevolgen…Ga door met lezen van “Raadselachtige renteafdekking bij ABP met Ilja Boelaars”

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast verder met Martin Pikaart. Martin is (mede)oprichter en voorzitter van AVV en auteur van de boeken de Pensioenmythe (2011) en Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk, een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland (2015). Hoe kijkt hij nu naar de pensioenontwikkelingen in Nederland, en bij ABP in het bijzonder?…Ga door met lezen van “Een goed pensioengesprek met Martin Pikaart (deel 2)”

Arend Jan en Michael spreken in deze podcast uitgebreid met Martin Pikaart. Martin is (mede)oprichter en voorzitter van AVV en auteur van de boeken de Pensioenmythe (2011) en Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk, een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland (2015). Hoe kijkt hij nu naar de pensioenontwikkelingen in Nederland, en bij ABP in het bijzonder?…Ga door met lezen van “Een goed pensioengesprek met Martin Pikaart (deel 1)”

In Pensioen Podcast 14 geven Arend Jan, Petra, Jeffrey en Michael aan waarom ze negatief oordelen over het functioneren van het ABP-bestuur in 2019, maar waarom dit niet in het officiële advies is terecht gekomen. Het jaarverslag van het ABP over 2019 is hier te vinden. In de volgende podcast beantwoorden de leden van de…Ga door met lezen van “Een negatief oordeel over het ABP-bestuur 2019”

In deze 13e Pensioen Podcast praten Arend Jan en Michael met prof. Marike Knoef. De effecten van de huidige corona crisis zullen groot zijn op de pensioenen. Door de blijvende lage rentes, de sterk gedaalde beurskoersen en de lage olieprijs zal de discussie over korten waarschijnlijk niet snel voorbij zijn. Wat doet dat met het…Ga door met lezen van “De maatschappelijke houdbaarheid van pensioenen met prof. Marike Knoef”

In november heeft het ABP bestuur een besluit genomen om de premie in 2020 niet te verhogen. In deze podcast lichten Arend-Jan, Petra, Sofie en Jeffrey toe waarom het LvOP en een groot deel van het verantwoordingsorgaan hier negatief over geadviseerd heeft. Related Posts LvOP: adviesrol VO in huidige opzet besluitvorming ABP P&I nota onaanvaardbare…Ga door met lezen van “Waarom het premiebesluit ontoereikend is”

In de elfde Pensioen podcast zijn Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Deze keer spreken zij met Bas over het op 5 juni 2019 gesloten Pensioenakkoord en specifiek over de twee daarin voorgestelde nieuwe pensioencontracten. Deze contracten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt, ook in wetgeving. Bas…Ga door met lezen van “Plussen en minnen van een nieuw pensioencontract”

In de tiende Pensioen podcast gaan Arend Jan en Michael op bezoek bij professor Bas Werker van Tilburg University. Met Bas spreken zij over de feiten en fabels van de rekenrente bij pensioen. Die rekenrente houdt het publieke en politieke debat in zijn greep, maar een verandering van de rekenrente tovert niet meer geld in…Ga door met lezen van “Feiten en fabels van de rekenrente”

In de negende Pensioen podcast beantwoorden Petra en Arend Jan twee luistervragen en vertelt gast Ilja Boelaars over de Boelaars-Teulings controverse. Related Posts Het Pensioenakkoord Raadselachtige renteafdekking bij ABP met Ilja Boelaars Hoogste tijd voor houdbare ABP pensioenregeling